HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.12.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.12.2016, 39

Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord

Vastu võetud 30.11.2016 nr 20

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 71 lõike 2 punkti 6 ja § 74 lõike 2 ning Kuusalu Vallavolikogu 25.03.2015 otsuse nr 9 „Seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise otsustusõiguse delegeerimine Kuusalu Vallavalitsusele“ alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus reguleerib Kuusalu Vallavalitsuse hallatavate üldhariduskoolide töötajate (edaspidi koolitöötajate) koosseisude kinnitamist.

§ 2.   Koolitöötajate koosseisu kinnitamine ja muutmine

  (1) Koolitöötajate koosseisus määratakse kindlaks töökohtade nimetused, töökoha töötasu katmise allikas (riigi või vallaeelarve), töökoha tähtaegsus ja koormus.

  (2) Koolitöötajate koosseisu kinnitab kooli direktor vastavalt kinnitatud eelarvele käskkirjaga hiljemalt 1. oktoobriks, saates eelnevalt koolitöötajate koosseisu koos palgaarvestuse tabeliga vallavalitsusele kooskõlastamiseks hiljemalt 10. septembriks.

  (3) Koolitöötajate koosseisu muutmisel eelarveaasta jooksul esitab kooli direktor koos taotlusega seletuskirja vähemalt kaks kuud enne muudatuste sisseviimist, näidates koolitöötajate koosseisu suurendamisel ära vahendid, millest kaetakse täiendav personalikulu.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Enn Kirsman
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json