Teksti suurus:

Anija vallavolikogu 16.04.2020 määruse nr 71“ Koolieelsetes lasteasutustes lastevanemate poolt kaetavate kulude katmise korra kehtestamine“ muutmine

Väljaandja:Anija Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2021
Avaldamismärge:RT IV, 02.12.2020, 1

Anija vallavolikogu 16.04.2020 määruse nr 71“ Koolieelsetes lasteasutustes lastevanemate poolt kaetavate kulude katmise korra kehtestamine“ muutmine

Vastu võetud 19.11.2020 nr 86

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse paragrahvi 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Anija Vallavolikogu 16.04.2020 määruses nr 71 „Koolieelsetes lasteasutustes lastevanemate poolt kaetavate kulude katmise korra kehtestamine” tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 2 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Anija Vallavalitsusel on vallavalitsuse sotsiaalkomisjoni ettepanekul õigus lapse toiduraha vähendada või vabastada.“
  2) paragrahvi 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
㤠3. Osalustasu
(1) Osalustasu suurus ühes kuus ühe lapse eest, kui lapse ja mõlema vanema või üksikvanema elukoht on osalustasu tasumise kohustuse tekkimisel jooksva aasta 1. jaanuari seisuga Eesti rahvastikuregistri andmetel Anija vald, on järgnevad:1) 6,5% Vabariigi Valitsuse poolt jooksvaks aastaks kehtestatud kuu töötasu alammäärast kui laps pärineb 1-2-lapselisest perest.
2) 6% Vabariigi Valitsuse poolt jooksvaks aastaks kehtestatud kuu töötasu alammäärast kui laps pärineb 3-lapselisest perest.3) 4,5% Vabariigi Valitsuse poolt jooksvaks aastaks kehtestatud kuu töötasu alammäärast kui laps pärineb nelja- ja enamalapselisest perest.
(2) Osalustasu suurus ühes kuus ühe lapse eest, kui lapse ja mõlema vanema või üksikvanema elukoht ei ole osalustasu tasumise kohustuse tekkimisel jooksva aasta 1. jaanuari seisuga Eesti rahvastikuregistri andmetel Anija vald, on 13% Vabariigi Valitsuse poolt jooksvaks aastaks kehtestatud kuu töötasu alammäärast kuus.
(3) Osalustasu suurus ühes kuus ühe lapse eest, kui lapse ja mõlema vanema või üksikvanema elukoht on jooksval kalendriaastal enne lapse lasteaia nimekirja kinnitamist Eesti rahvastikuregistri andmetel Anija vald, on vastavalt § 3 lõikele 1. Selle sätte kasutamisel ei rakendata § 3 lõiget 2.
(4) Üksikvanem on iseseisvalt elav täiskasvanu, kes kasvatab üht või mitut last. Üksikvanemate hulka kuuluvad vallasemad ja -isad, lahutatud vanemad või lahus elavad vanemad. Üksikvanem peab tõendama, et kasvatab last või lapsi üksinda ning esitab vallavalitsusele vastavad andmed või dokumendid (elatisraha, hooldusõigus, lahutus jmt).
(5) Osaajalise (laps viibib lasteaias hommikust kuni lõunauinakuni) osalustasu suurus ühe lapse kohta kuus on 50% § 3 lõikes 1 sätestatud määrast.
(6) Kolme ja enamalapselised pered esitavad lasteaia direktorile perekonna koosseisu tõendi (kohalikust omavalitsusest) või laste sünnitunnistuste või sünnitõendite koopiad.“

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01.01.2021.

Jaanus Kalev
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json