Linna ja valla valitsemineKOV põhimäärused

Teksti suurus:

Martna valla põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine

Martna valla põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Martna Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:17.12.2012
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.04.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 03.01.2013, 72

  Martna valla põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine

  Vastu võetud 12.02.1999 nr 18
  jõustumine 15.02.1999

  Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1994, 12, 200; 19, 340; 72, 1263; 84, 1475; 1995, 16, 228; 17, 237; 23, 334; 26--28, 355; 59, 1006; 97, 1664; 1996, 36, 738; 37, 739; 40, 773; 48, 942; 89, 1591; 1997, 13, 210; 29, 449 ja 450; 69, 1113; 1998, 28, 356; 59, 941; 61, 984; 1999, 10, 155; 27, 392; 29, 401) paragrahvi 22 punktist 9, Martna Vallavolikogu määrab:

  § 1.  Kinnitada Martna valla põhimääruse uus redaktsioon vastavalt lisale.

  § 2.  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  § 3.  Avaldada määrus koos lisaga Riigi Teataja elektroonilises andmebaasis.

  § 4.  Määrus jõustub 15. veebruaril 1999. a.
  [Muudetud punktid 1-4 paragrahvideks, Martna Vallavolikogu 13.12.2012 määrusega nr 77 - jõust. 17.12.2012]

  Lisa 1 Martna valla põhimäärus