Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Mittetulundusühingute toetamise korra kinnitamine

Mittetulundusühingute toetamise korra kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Martna Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:17.12.2012
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 03.01.2013, 74

  Mittetulundusühingute toetamise korra kinnitamine

  Vastu võetud 22.12.2004 nr 37
  jõustumine 01.01.2005

  Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 68, 407; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 588; 2004, 41, 277; 56, 399; 81, 542) § 22 lõike 1 punktist 5, Martna Vallavolikogu määrab:

  § 1.   Kinnitada juurdelisatud «Mittetulundusühingute toetamise kord».

  § 2.   Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2005. a.
  [Muudetud punktid 1-2 paragrahvideks, Martna Vallavolikogu 13.12.2012 määrusega nr 80 - jõust. 17.12.2012]

  Lisa 1 Mittetulundusühingute toetamise kord

  /otsingu_soovitused.json