Keskkond ja heakordHeakord

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Maardu linna kaevetööde eeskirja kehtestamine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Maardu linna kaevetööde eeskirja kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:04.07.2011
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 03.01.2014, 31

  Maardu linna kaevetööde eeskirja kehtestamine
  [muudetud Lisa 1 - jõust. 04.07.2011]

  Vastu võetud 21.12.2010 nr 38
  jõustumine 01.01.2011

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1, § 22 lõike 1 punkti 361, Maardu linna põhimääruse § 22 lg 1 p 36 ja Maardu Linnavalitsuse 09.12.2010.a protokollilise otsuse nr 67 alusel

  § 1.   Kehtestada Maardu linna kaevetööde eeskiri vastavalt lisale 1.

  § 2.   Kinnitada kaeveloa taotluse vorm vastavalt lisale 2.

  § 3.   Kinnitada kaeveloa vorm vastavalt lisale 3.

  § 4.   Maardu Linnavalitsusel kehtestada Kaevetööde taastamistööde tagatisraha suuruse arvestuse alused ja tagatisraha määrad.

  § 5.   Tunnistada kehtetuks Maardu Linnavolikogu 30.05.2000 määrusega nr 36 kehtestatud „Maardu linna kaevamistööde eeskiri“.

  § 6.   Määrus jõustub 01.01.2011.

  Lisa Maardu linna kaevetööde eeskiri (terviktekst)
  [Muudetud - jõust. 04.07.2011]

  Lisa Kaeveloa taotluse vorm

  Lisa Kaeveloa vorm

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json