ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkondade ja valla vee-ettevõtja määramine

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkondade ja valla vee-ettevõtja määramine - sisukord
  Väljaandja:Pühalepa Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2011
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.03.2015
  Avaldamismärge:RT IV, 03.01.2014, 49

  Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkondade ja valla vee-ettevõtja määramine

  Vastu võetud 25.10.2011 nr 32
  jõustumine 01.11.2011

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 7, Pühalepa Vallavolikogu 26.02.2008 määrusega nr 37 kehtestatud “ Pühalepa valla vee ja - kanalisatsiooni arengukava” ning AS Kärdla Veevärk 29.04.2004 sõlmitud aktsionäride lepingu alusel

  § 1.   Moodustada Pühalepa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkonnad alljärgnevalt:

    (1) Tareste küla, Pilpa küla, Nõmme küla, Linnumäe küla, Hausma küla, Paluküla, Ala küla, Sakla küla, Lõpe küla ja Palade küla.

    (2) Hellamaa küla ja Tempa küla.

    (3) Suuremõisa küla.

    (4) Kuri küla;

    (5) Värssu küla ja Puliste küla.

  § 2.   Määrata loetletud ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni piirkondades Pühalepa valla vee-ettevõtjaks AS Kärdla Veevärk.

  § 3.   Määrus jõustub 01.novembril 2011.

  Toomas Remmelkoor
  Vallavolikogu esimees

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json