Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Maamaksumäärad

Väljaandja:Tõlliste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.01.2014, 63

Maamaksumäärad

Vastu võetud 23.12.2013 nr 21

Määrus kehtestatakse maamaksuseaduse § 5 lõike 1 ja § 11 lõike 4 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse maamaksumäärad Tõlliste valla haldusterritooriumil.

§ 2.  Maamaksumäärad

 (1) Maamaksumäär on 2% maa maksustamishinnast aastas.

 (2) Põllumajandussaaduste tootmiseks kasutuses oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumäär on 2% maa maksustamishinnast aastas.

§ 3.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tõlliste Vallavolikogu 21. detsembri 2001. a määrus nr 9 „Maamaksumäära kehtestamine” tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.  Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2014. a.

Arne Nõmmik
Volikogu esimees