ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Lüganuse valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2028

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2028
Avaldamismärge:RT IV, 03.01.2017, 4

Lüganuse valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2028

Vastu võetud 22.12.2016 nr 92

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lõigete 1 ja 2 alusel.

§ 1.   Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine

  Kinnitada „Lüganuse valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017–2028“ vastavalt lisale.

§ 2.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Lüganuse Vallavolikogu 29. novembri 2012. a määrus nr 37 „Lüganuse valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2012-2023“ (RT IV, 19.12.2013, 74) tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Püssi Linnavolikogu 24. aprilli 2008 määrus nr 35 “Püssi linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2008-2020“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Marja-Liisa Veiser
volikogu esimees

Lisa Lüganuse valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017- 2028 (lisadega saab tutvuda Lüganuse valla kodulehel www.lyganuse.ee/et/veemajandus).

/otsingu_soovitused.json