Teksti suurus:

Lääneranna valla põhimääruse muutmine

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.01.2019
Avaldamismärge:RT IV, 03.01.2019, 5

Lääneranna valla põhimääruse muutmine

Vastu võetud 20.12.2018 nr 37

§ 1.   Määruse muutmine

  (1) Lisada Lääneranna Vallavolikogu 15.02.2018. a määruse nr 16 „Lääneranna valla põhimäärus“ § 22 lõiked 11-14 ja sõnastada need järgmiselt:
„(11) Lääneranna vallavanema ametitunnuseks on vallavanema ametiraha.

  (12) Vallavanema ametiraha on hõbedast valmistatud massiivse ketiga kaelaskantav kodarate ja äärevitsaga ümbritsetud medaljon koguläbimõõduga 80 mm, medaljoni ümbritsevad kodarad ja äärevits laiusega 12 mm paksusega 1,3 mm. Medaljonil (läbimõõduga 46 mm, paksusega 2,5 mm) on ringi keskel Lääneranna valla vapi kotkas (kõrgus 24 mm). Ülalpool kotkast on tekst LÄÄNERANNA VALD ja allpool kotkast tekst VALLAVANEM (tähe kõrgus 4,0 mm). Ametiraha medaljoni tagaküljel on viie õielehega lilleõis läbimõõduga 29 mm, mille all asub Lääneranna valla sünnipäev (tähe kõrgus 4,0 mm) 24.10.2017. Ametiraha keti külge on kinnitatud hõbedast Lääneranna valla vapp kõrgusega 17 mm.

  (13) Vallavanema ametiraha kandmise ainuõigus on Lääneranna vallavanemal vallavalitsuse ametisse kinnitamise momendist kuni vallavanema volituste lõppemiseni. Vallavanema volituste lõppemisel annab ametist lahkuv vallavanem ametiraha üle uue valitsuse vallavanemale.

  (14) Vallavanema ametiraha kantakse ametlikel või pidulikel üritustel Lääneranna valla esindusfunktsioonide täitmisel.“

  (2) Muuta Lääneranna Vallavolikogu 15.02.2018. a määruse nr 16 „Lääneranna valla põhimäärus“ § 6 lõikeid 1-4 ja sõnastada need järgmiselt:
„(1) Lääneranna valla sümbolid on Lääneranna valla vapp ja Lääneranna valla lipp.“
„(2) Lääneranna valla lipu ja vapi kirjelduse ja kasutamise korra kehtestab volikogu määrusega.“
„(3) Lääneranna valla lippu ja vappi tuleb kohelda väärikalt.“
„(4) Lihula linn säilitab staatuse vallasisese linnana koos senise Lihula valla sümboolikaga.“

  (3) Lääneranna Vallavolikogu 15.02.2018. a määruse nr 16 „Lääneranna valla põhimäärus“ § 6 lõiked 5-13 tunnistatakse kehtetuks määruse jõustumisel.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas

Arno Peksar
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json