Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Põltsamaa valla teede liigitus tali- ja suviste hooldustööde teostamiseks

Põltsamaa valla teede liigitus tali- ja suviste hooldustööde teostamiseks - sisukord
Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.01.2019, 10

Põltsamaa valla teede liigitus tali- ja suviste hooldustööde teostamiseks

Vastu võetud 20.12.2018 nr 68

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 37 ning ehitusseadustiku § 97 lõike 1 alusel.

§ 1.   Tänavate seisunditasemed

  Kehtestada Põltsamaa vallas linna ja alevike tänavate ja tiheasustusalade teede liigitus ning tee seisunditasemed tänavate ja teede tali- ja suviste hooldetööde teostamiseks vastavalt määruse lisale.

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Põltsamaa Linnavolikogu 20. oktoobri 2015 määrus nr 38 „Põltsamaa linna tänavate liigitus tali- ja suviste hooldustööde teostamiseks“.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi teatajas avaldamist.

Andres Vään
vallavolikogu esimees

Lisa Põltsamaa valla teede ja tänavate seisunditasemed

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json