ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Kadrina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2029 kinnitamine

Kadrina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2029 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Kadrina Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:06.01.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2029
  Avaldamismärge:RT IV, 03.01.2019, 12

  Kadrina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2029 kinnitamine

  Vastu võetud 19.12.2018 nr 17

  Käesolev määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 37 ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lõigete 1, 1¹ ja 2 alusel.

  § 1.   Kinnitada Kadrina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks

  § 2.   Avalikustada Kadrina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2029 valla veebilehel.

  § 3.   Tunnistada kehtetuks Kadrina Vallavolikogu 2014. aasta 18. detsembri määrus nr 25 ”Kadrina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2026 kinnitamine”

  § 4.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Madis Viise
  Vallavolikogu esimees

  Lisa Kadrina valla ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni arendamise kavaga saab tutvuda Kadrina valla kodulehel.

  /otsingu_soovitused.json