Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Tartumaa arengustrateegia 2040 heakskiitmine

Väljaandja:Tartu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.01.2019, 29

Tartumaa arengustrateegia 2040 heakskiitmine

Vastu võetud 20.12.2018 nr 38

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 374 lg 1 ja § 704 lg 2 alusel ning arvestades sama seaduse § 374 lg-t 6.

§ 1.  Tartu maakonna arengustrateegia "Tartumaa arengustrateegia "heakskiitmine

  Kiita heaks Tartu maakonna arengustrateegia „Tartumaa arengustrateegia 2040” vastavalt käesoleva määruse lisale.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Üllar Loks
volikogu esimees

Lisa Tartumaa arengustrateegia 2040