ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Lääne-Nigula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020-2032 kinnitamine

Lääne-Nigula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020-2032 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2032
Avaldamismärge:RT IV, 03.01.2020, 5

Lääne-Nigula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020-2032 kinnitamine

Vastu võetud 19.12.2019 nr 31

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ning ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse § 4 lõike 1 alusel.

§ 1.   Lääne-Nigula valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020-2032 kinnitamine

  Kinnitada Lääne-Nigula valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020-2032 vastavalt lisale.

§ 2.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistatakse kehtetuks:
  1) Kullamaa Vallavolikogu 13.04.2012 määrus nr 7 „Kullamaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine“;
  2) Martna Vallavolikogu 14.02.2012 määrus nr 55 „Martna valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine aastateks 2012-2024“;
  3) Noarootsi Vallavolikogu 23.05.2016 määrus nr 66 „Noarootsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2028 kinnitamine“;
  4) Nõva Vallavolikogu 13.03.2007 määrus nr 8 „Nõva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2007-2018 kinnitamine“;
  5) Lääne-Nigula Vallavolikogu 28.10.2015 määrus nr 19 „Lääne-Nigula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027 kinnitamine.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Neeme Suur
volikogu esimees

Lisa 1 ÜVK arendamise kava

/otsingu_soovitused.json