Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Vormsi valla arengukava aastateks 2020-2030

Vormsi valla arengukava aastateks 2020-2030 - sisukord
Väljaandja:Vormsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2030
Avaldamismärge:RT IV, 03.01.2020, 26

Vormsi valla arengukava aastateks 2020-2030

Vastu võetud 23.12.2019 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ning Vormsi valla põhimääruse § 591 alusel.

§ 1.   Vormsi valla arengukava aastateks 2020-2030 kinnitatakse käesoleva määruse lisana 1.

§ 2.   Vormsi valla arengukava tegevuskava kinnitatakse käesoleva määruse lisana 2.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Vormsi Vallavolikogu 26.09.2011 määrus nr 10 tunnistatakse kehtetuks.

Ivo Sarapuu
Volikogu esimees

Lisa Vormsi valla arengukava 2020-2030

Lisa Tegevuskava

/otsingu_soovitused.json