Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Kohila Valla jäätmekava 2023-2028

Väljaandja:Kohila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.01.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2028
Avaldamismärge:RT IV, 03.01.2024, 1

Kohila Valla jäätmekava 2023-2028

Vastu võetud 30.11.2023 nr 17

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 364 ja jäätmeseaduse paragrahvide 39, 42, 59 ja 591 alusel.

§ 1.   Jäätmekava vastuvõtmine

  Võtta vastu Kohila valla jäätmekava 2023-2028.

§ 2.   Määruse avaldamine ja jõustumine

  (1) Kohila vallavalitsusel avaldada paragrahvis 1 nimetatud jäätmekava Kohila valla veebilehel.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kaupo Männiste
Volikogu esimees

Lisa Kohila valla jäätmekava 2023-2028

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json