Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Räpina valla 2015. aasta eelarve

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.02.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT IV, 03.02.2015, 42

Räpina valla 2015. aasta eelarve

Vastu võetud 28.01.2015 nr 2
, rakendatakse alates 1.01.2015

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 ning Räpina Vallavolikogu 20. juuni 2012. a määruse nr 16 ’’Räpina valla finantsjuhtimise kord’’ § 4 lõike 4 ja § 6 lõike 10 alusel.

§ 1.   Räpina valla 2015. aasta eelarve kinnitamine

  (1) Koondeelarve vastavalt lisale 1.

  (2) Põhitegevuse tulud vastavalt lisale 2.

  (3) Põhitegevuse kulud vastavalt lisale 3.

  (4) Investeerimistegevuse tulud ja kulud vastavalt lisale 4.

§ 2.   Toetuse maksmiseks eraldatud vahendite kinnitamine

  Kinnitada hoonete välisilme parandamise toetusteks eraldatud vahenditeks 1 000 eurot.

§ 3.   Kohustuste võtmise lubamine

  Lubada vallavalitsusel võtta laenu investeeringute katteks 470 000 eurot.

§ 4.   Määruse rakendamine

  (1) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2015. a.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Kaido Palu
volikogu esimees

Lisa 1 Koondeelarve

Lisa 2 Põhitegevuse tulud

Lisa 3 Põhitegevuse kulud

Lisa 4 Investeerimistegevuse tulud ja kulud

/otsingu_soovitused.json