HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Vara Lasteaed Õnnetriinu arengukava aastateks 2016 – 2018 kinnitamine

Vara Lasteaed Õnnetriinu arengukava aastateks 2016 – 2018 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Vara Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 03.02.2016, 7

Vara Lasteaed Õnnetriinu arengukava aastateks 2016 – 2018 kinnitamine

Vastu võetud 27.01.2016 nr 2

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkt 37, Koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 ning Vara Lasteaed Õnnetriinu põhimääruse § 9 alusel.

§ 1.  Vara Lasteaed Õnnetriinu arengukava aastateks 2016 - 2018 kinnitamine

  Kinnitada Vara Lasteaed Õnnetriinu arengukava aastateks 2016 – 2018 (lisatud).

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tarmo Leini
Volikogu esimees

Lisa Vara Lasteaed Õnnetriinu arengukava aastateks 2016-2018