HaridusKool

Teksti suurus:

Jõgeva linna haridusasutuste valduses olevate ruumide kasutusse andmise kord ja hinnakiri

Väljaandja:Jõgeva Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.02.2016, 11

Jõgeva linna haridusasutuste valduses olevate ruumide kasutusse andmise kord ja hinnakiri

Vastu võetud 03.06.2013 nr 4
RT IV, 14.06.2013, 12
jõustumine 17.06.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
07.04.2014RT IV, 11.04.2014, 714.04.2014
25.01.2016RT IV, 03.02.2016, 106.02.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 ja Jõgeva Linnavolikogu 28. märtsi 2013. a määruse nr 9 „Jõgeva linnavara valitsemise kord” § 14 lõike 1 punkti 1 alusel.


§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse tunnitasu Jõgeva Linnavalitsuse hallatavate üldhariduskoolide ja huvikoolide (edaspidi asutus) valduses olevate ruumide kasutamiseks.
[RT IV, 03.02.2016, 1 - jõust. 06.02.2016]

§ 2.  Kasutusse antavad ruumid ja hinnakiri

 (1) Õppehoone Rohu 10 ruumide tunnihind:
 1) võimla 12 eurot;
 2) aula 10 eurot;
 3) õppeklass 5 eurot;
 4) arvutiklass 20 eurot;
 5) saun 7 eurot;
 6) jõusaal 7 eurot.

 (2) Õppehoone Piiri 1 ruumide tunnihind:
 1) võimla 12 eurot;
 2) aula 7 eurot;
 3) õppeklass 5 eurot;
 4) arvutiklass 20 eurot;
 5) saun 7 eurot.

 (3) Õppehoone Piiri 1C ruumide tunnihind:
 1) õppeklass 5 eurot;
 2) arvutiklass 10 eurot.

 (4) Õppehoone Suur 12 ruumide tunnihind:
 1) saal 7 eurot;
 2) õppeklass 5 eurot;
 3) Alo klaveriklass 7 eurot;
[RT IV, 11.04.2014, 7 - jõust. 14.04.2014]
 4) audio-videotehnika 3 eurot;
[RT IV, 11.04.2014, 7 - jõust. 14.04.2014]

 (5) Jõgeva Kunstikooli, Aia 40, õppeklasside tunnihind 4 eurot.
[RT IV, 03.02.2016, 1 - jõust. 06.02.2016]

§ 3.  Soodustused

  Asutuse juhil on õigus anda §-s 2 nimetatud ruumide kasutusse andmisel soodustusi tunnihinna alandamisega kuni 30% võrra.

§ 4.  Ruumide tasuta kasutamine

  Ruumide tasuta või kokkuleppehinna eest kasutusse andmise otsustab linnavalitsus asutuse juhi ettepanekul.

§ 5.  Ruumide kasutamine

 (1) Ruumide kasutusse andmine toimub pärast teenuste eest tasumist.

 (2) Ruumide kasutamisel juhindutakse vastavate asutuste sisekorraeeskirjadest.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.