Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Teksti suurus:

Riikliku järelevalve ülesannete delegeerimine

Riikliku järelevalve ülesannete delegeerimine - sisukord
Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.02.2016, 26

Riikliku järelevalve ülesannete delegeerimine

Vastu võetud 28.01.2016 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.  Küsimuste lahendamise delegeerimine

 (1) Delegeerida seadusega kohalikule omavalitsusele, kohaliku omavalitsuse üksusele, organile või asutusele pandud riikliku järelevalve ülesannete täitmine Väike-Maarja Vallavalitsusele.

 (2) Väike-Maarja Vallavalitsusel on õigus määrata haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2 alusel ametikohad, mida täitvate ametnike ülesandeks on käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud riikliku järelevalve ülesannete täitmine.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ene Preem
volikogu esimees