ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel - sisukord
Väljaandja:Vaivara Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.02.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 03.02.2017, 6

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

Vastu võetud 25.01.2017 nr 47

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 2 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks Vaivara vallas.

§ 2.   Toimetulekutoetuse arvestamise alused

  (1) Eluruumi alaliste kulude arvestamise aluseks on perekonna kasutuses olev eluruum normpinna ulatuses, milleks on 18 m² perekonnaliikme kohta ja täiendavalt 15 m² perekonna kohta. Kui korteri tubade arv võrdub seal alaliselt elavate elanike arvuga, kuid korteri üldpind on normpinnast suurem, võetakse aluseks korteri üldpind. Eluruumis üksinda elavatele pensionäridele arvestatakse normpinnaks kuni 51 m².

  (2) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse normpinna ulatuses arvesse järgmised alalise eluruumiga seotud alalised kulud, mida tõendab toetuse taotleja esitatud maksekorraldus või kviitung ja arve:
  1) üür;
  2) korterelamu haldamise kulu, sh remondiga seotud kulu;
  3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse;
  4) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus;
  5) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus;
  6) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus;
  7) majapidamisgaasi maksumus;
  8) elektrienergia tarbimisega seotud kulu;
  9) maamaksukulud;
  10) hoonekindlustuse kulu;
  11) olmejäätmete veotasu.

§ 3.   Piirmäärad

  Kehtestada piirmäärad alljärgnevas suuruses:
  1) Üür (üürilepingu alusel kehtestatud tasu) kompenseeritakse normpinna ulatuses, võttes aluseks vastavad kehtestatud tariifid, kuid mitte üle 2 eurot korteriomandi m² kohta kuus;
  2) Korterelamu haldamise kulu, sh remondiga seotud kulu kompenseeritakse normpinna ulatuses, võttes aluseks vastavad kehtestatud tariifid, kuid mitte üle 2 euro korteriomandi m² kohta kuus.
  3) Korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kompenseeritakse normpinna ulatuses, võttes aluseks tegelikud kulud, kuid mitte üle 2,50 euro korteriomandi m² kohta kuus;
  4) Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus kompenseeritakse igakuiselt kuni 19 eurot perekonnaliikme kohta. Kompenseerimisel võetakse arvesse ka abonenttasu ja vee jaotusteenuse maksumus;
  5) Soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kompenseeritakse kuni 15 eurot perekonnaliikme kohta kuus;
  6) Kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kompenseeritakse kuni 4 eurot korteriomandi m² kohta kuus;
  7) tarbitud elektrienergia maksumus kuni 23 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ja 15 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  8) majapidamisgaasi ühe ballooni maksumus kuni 35 eurot kvartalis perekonna kohta;
  9) ahiküttega majades kompenseeritakse küttepuid kuni 25 eurot 1 m² kohta üks kord aastas, kulud hüvitatakse kolme kuu jooksul alates ostmisest kviitungi alusel;
  10) maamaksukulud kuni 1 euro 1 m², mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind üks kord aastas;
  11) Hoonekindlustuse kulud, mis on arvestatud kasutatavale eluruumile, kompenseeritakse kuni 1 eurot korteriomandi m² kohta kuus;
  12) olmejäätmete veotasu kuni 2 eurot perekonnaliikme kohta kuus.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Tunnistatakse kehtetuks Vaivara Vallavolikogu 27.01.2016 määrus nr 37 „Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist Riigi Teatajas.

  (3) Määrus rakendatakse alates 01.01.2017.

Heiki Luts
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json