Teksti suurus:

Hobulaiu rannamaja hoonete kompleksi kasutamise hinnakiri

Väljaandja:Märjamaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.02.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.02.2017, 18

Hobulaiu rannamaja hoonete kompleksi kasutamise hinnakiri

Vastu võetud 18.01.2017 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 30 lg 3, Märjamaa valla põhimääruse § 38 lg 1 alusel.

§ 1.   Hobulaiu rannamaja hoonete kompleksi kasutamise hinnakirja kinnitamine

  (1) Kinnitada Hobulaiu rannamaja hoonete (rannamaja, magamisait, saun ja grillimiskoht)
kompleksi (edaspidi nimetatud rannamaja) kasutamisel alljärgnev hinnakiri:
  1) rannamaja kasutamine tööpäevadel (esmaspäeva kella 12.00 kuni reede kella 12.00-ni) 150 eurot/ööpäev;
  2) rannamaja kasutamine nädalavahetusel (reede kella 12.00 kuni esmaspäeva kella 12.00-ni):
2.1. maikuu ja septembrikuu 150 eurot/ööpäev,
2.2. juunikuu kuni augustikuu 250 eurot/ööpäev;
  3) ülevedu (edasi-tagasi, paadis kuni 12 inimest) 120,00 eurot/ paat.

  (2) Rannamaja on mõeldud kasutamiseks maksimaalselt 36 (kolmekümne kuuele) külastajale.

§ 2.   Rannamaja kompleksi broneerimine

  (1) Rannamaja broneerimiseks esitada broneering e-posti aadressile kirsti.mau@marjamaa.ee.

  (2) Broneering jõustub pärast vallavalitsuse poolset aktsepteerivat vastust (e-posti teel).

  (3) Broneeringu tühistamiseks või muutmiseks esitatakse taotlus e-posti aadressile kirsti.mau@marjamaa.ee.

§ 3.   Arveldamiskord

  (1) Rannamaja kasutamise eest tasutakse Märjamaa Vallavalitsuse poolt esitatud arve alusel peale kompleksi kasutamist.

  (2) Rannamaja kasutamise kohta vormistatakse registreerimisleht käesoleva määruse lisas kehtestatud vormil.

  (3) Registreerimise leht on aluseks rannamaja kasutamise tasu arve koostamisel.

§ 4.   Soodustused rannamaja kompleksi kasutusse andmisel

  (1) Rannamaja kasutamisel Märjamaa valla lastele ürituste korraldamiseks võib Märjamaa Vallavalitsus korraldada soodustingimustel kasutamist.

  (2) Soodustuse saamiseks tuleb ürituse korraldajal esitada vallavalitsusele kirjalik taotlus vähemalt 14 päeva enne rannamaja kasutamist.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Märjamaa vallavalitsuse 26. november 2014 määrus nr 17 „ Hobulaiu rannamaja hoonete kompleksi kasutamise hinnakiri “.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Villu Karu
vallavanem

Maigi Linna
vallasekretär

Lisa  Registreerimisleht

/otsingu_soovitused.json