Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Harku valla 2017. aasta eelarve kinnitamine

Harku valla 2017. aasta eelarve kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Harku Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:06.02.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 03.02.2017, 42

  Harku valla 2017. aasta eelarve kinnitamine

  Vastu võetud 26.01.2017 nr 1

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 1 ja 8, kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 ning Harku Vallavolikogu 22.jaanuar 2011 määruse „Harku valla põhimäärus“ § 77 alusel.

  § 1.   Kinnitada Harku valla 2017.aasta eelarve vastavalt lisale 1.

  § 2.   Lubada vallavalitsusel võtta 2017.aasta investeeringute teostamiseks laenu kuni 3 000 000 eurot.

  § 3.   Lubada vallavalitsusel kinnitada eelarve alajaotuste kontrollarvud hallatavate asutuste ja tegevusalade lõikes.

  § 4.   Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2017.

  § 5.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Anne-Ly Gross-Mitt
  Volikogu esimees

  Lisa 1 Harku Vallavolikogu 26. jaanuari 2017 määrusele nr 1

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json