Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Maamaksumäära kehtestamine

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.02.2019
Avaldamismärge:RT IV, 03.02.2018, 2

Maamaksumäära kehtestamine

Vastu võetud 24.01.2018 nr 10

Määrus kehtestatakse maamaksuseaduse § 5 lõike 1 ja § 11 lõike 4 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse maamaksumäärad Mulgi vallas.

§ 2.   Maamaksumäär

  (1) Kehtestada Mulgi vallas endise Abja valla haldusterritooriumile jäävatele hinna- ja viljakustoonidele maamaksumäärad järgmiselt:
  1) hinnatsoonides H0105001, H0105002, H0105003 – 2,5% maa maksustamishinnast aastas;
  2) põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksu määr hinnatsoonides H0105001, H0105002, H0105003 ja viljakustsoonides V0105001 kuni V0105027 – 2,0% maa maksustamishinnast aastas.

  (2) Kehtestada Mulgi vallas endise Halliste valla haldusterritooriumile jäävatele hinna- ja viljakustoonidele maamaksumäärad järgmiselt:
  1) hinnatsoonides H0192001, H0192002, H0192003 – 2,5% maa maksustamishinnast aastas;
  2) põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksu määr hinnatsoonides H0192001, H0192002, H0192003 ja viljakustsoonides V0192001 kuni V0192030 – 2,0% maa maksustamishinnast aastas.

  (3) Kehtestada Mulgi vallas endise Karksi valla haldusterritooriumile jäävatele hinna- ja viljakustoonidele maamaksumäärad järgmiselt:
  1) hinnatsoonides H0600001, H0600002, H0600003, H060004, H0600005, H0600006 – 2,4% maa maksustamishinnast aastas;
  2) põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksu määr hinnatsoonides H0600001, H0600002, H0600003, H060004, H0600005, H0600006 ja viljakustsoonides V060001 kuni V0600021, V0600037, V0600038 – 1% maa maksustamishinnast aastas.

  (4) Kehtestada Mulgi vallas endise Mõisaküla linna haldusterritooriumile jäävale hinnatsoonile H0490001 – 2,5% maa maksustamishinnast aastas.

§ 3.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Määrusega tunnistatakse kehtetuks:
  1) Halliste Vallavolikogu 04.12.2013 määrus nr 8 „Maamaksumäära kehtestamine“;
  2) Mõisaküla Linnavolikogu 23.01.2014 määrus nr 2 „Maamaksumäära kehtestamine“.

§ 4.   Määruse jõustumine

  (1) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2018. a.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arvo Maling
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json