ElamumajandusSoojamajandus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Türi valla Türi linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2018-2025 kehtestamine

Türi valla Türi linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2018-2025 kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Türi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
Avaldamismärge:RT IV, 03.02.2018, 34

Türi valla Türi linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2018-2025 kehtestamine

Vastu võetud 25.01.2018 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 7 ja § 37 lõike 3 punkti 2 alusel.

§ 1.   Soojusmajanduse arengukava kehtestamine

  Kehtestada „Türi valla Türi linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2018 - 2025“ vastavalt määruse lisale (määruse lisa koos lisadega kokku 98 lehel).

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 2016 määruse nr 152 “Käru valla, Türi valla ja Väätsa valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine“ alusel moodustus haldusreformi tulemusel Käru valla, Türi valla ja Väätsa valla ühinemisel uus omavalitsusüksus, kes Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 92 lõike 2 alusel on ühinenud omavalitsusüksuste õigusjärglane.
Arvestades eelmärgitut ning haldusreformi seaduse § 16 lõiget 1 ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lõiget 41, tunnistada kehtetuks Türi Vallavolikogu 26. novembri 2015 määrus nr 17 „Türi valla Türi linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2015-2025“ ( RT IV, 02.12.2015, 23).

Andrus Eensoo
volikogu esimees

Lisa Türi valla Türi linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2015-2025 (lisadega saab tutvuda Türi valla kodulehel www.tyri.ee)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json