SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Sotsiaalteenuste hindade kehtestamine

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.02.2019
Avaldamismärge:RT IV, 03.02.2018, 48

Sotsiaalteenuste hindade kehtestamine

Vastu võetud 21.12.2017 nr 1
RT IV, 29.12.2017, 139
jõustumine 01.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.01.2018RT IV, 03.02.2018, 1006.02.2018

Määrus kehtestatakse Väike-Maarja Vallavolikogu 14.12.2017 määruse nr 7 „Sotsiaalteenuste osutamise kord Väike-Maarja vallas“ § 8 lõike 7, § 9 lõike 17, § 7 lõike 9 alusel.

§ 1.  Sotsiaalteenuste hindade kehtestamine

  Kehtestada sotsiaalteenuste hinnad järgnevalt:
 1) tugiisiku teenuse tunnihinnaks 6 eurot ja 40 senti;
 2) isikliku abistaja teenuse tunnihinnaks 3 eurot;
[RT IV, 03.02.2018, 10 - jõust. 06.02.2018]
 3) valla sotsiaaltranspordiga sõit kuni 10 km 2 eurot kord ja üle 10 km 0,3 eurot kilomeeter.

§ 2.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].