ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärade kehtestamine

Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärade kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.02.2018, 116

Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärade kehtestamine

Vastu võetud 30.01.2018 nr 1
Rakendatakse alates 1. veebruarist 2018. a.

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6 ja Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 17. jaanuari 2018 määruse nr 3 „Lastekaitseseadusest, sotsiaalhoolekande seadusest ja riigilõivuseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine“ § 1 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse toimetulekutoetuse määramisel jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude piirmäärad.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normi ulatuses, kuid mitte üle käesolevas määruses kehtestatud piirmäärade.

  (2) Eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm on 18 m2 eluruumi üldpinda perekonna iga liikme kohta ja lisaks 15 m2 perekonna kohta. Kui alalise eluaseme üldpind on suurem kui normpind, siis võetakse toimetulekutoetuse määramisel alalised kulud arvesse normpinna ulatuses.

  (3) Kui eluruumi kasutab üksinda elav pensionär ning osalise või puuduva töövõimega inimene, loetakse eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normiks eluruumi tegelik suurus, kuid mitte rohkem kui 51 m2.

§ 3.   Eluasemekulude piirmäärad

  (1) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud järgmiselt:
  1) üür kuni 5 eurot 1 m2 kohta kuus;
  2) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu kuni 5 eurot 1 m2 kohta
  3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 5 eurot 1 m2 kohta kuus;
  4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse maksumus kuni 4 m3 iga pereliikme kohta kuus;
  5) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kuni 15 eurot iga pereliikme kohta kuus;
  6) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kaugküttega eluruumis kuni 6 eurot 1 m2 kohta kuus;
  7) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kaugkütteta (puit, gaas, brikett jms) eluruumis kuni 2,8 eurot 1 m2 kohta kuus;
  8) kütteks tarbitud soojusenergia elektriküttega eluruumis kuni 6 eurot 1 m2 kuus;
  9) elektrienergia tarbimisega seotud kulu kuni 30 eurot iga pereliikme kohta kuus;
  10) majapidamisgaasi maksumus kuni 30 eurot perekonna kohta kuus;
  11) maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind kuni 0,40 eurot 1 m2 kohta kuus;
  12) hoonekindlustuse kulu kuni 0,20 eurot 1 m2 kohta kuus;
  13) tegelik olmejäätmete veotasu kuus.

  (2) Juhul, kui kuludokument sisaldab ka järgneva perioodi kulu, hüvitatakse see järgnevatel kuudel piirmäära ulatuses kuludokumendil näidatud summa hüvitamiseni või uue kuludokumendi esitamiseni.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. märtsil 2018. a.

Jane Mets
Vallavanem

Riini Õige
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json