Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Vormsi valla 2018. aasta eelarve

Vormsi valla 2018. aasta eelarve - sisukord
Väljaandja:Vormsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 03.02.2018, 124

Vormsi valla 2018. aasta eelarve

Vastu võetud 29.01.2018 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lg 2 alusel ning lähtudes Vormsi valla põhimääruse § 65.

§ 1.  Eelarve

  Võtta vastu Vormsi valla 2018. aasta eelarve vastu vastavalt lisale.

§ 2.  Rakendussäte

  Vormsi valla 2018. aasta eelarve jõustub eelarveaasta algusest.

Ivo Sarapuu
Volikogu esimees

Lisa Vormsi valla 2018. aasta eelarve