ElamumajandusEluruumid

Teksti suurus:

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine Mustvee vallas

Väljaandja:Mustvee Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.07.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.07.2022, 15

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine Mustvee vallas

Vastu võetud 27.01.2021 nr 2
RT IV, 03.02.2021, 11
jõustumine 06.02.2021

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.01.2022RT IV, 02.02.2022, 705.02.2022, rakendatakse alates 01.02.2022
22.06.2022RT IV, 01.07.2022, 1304.07.2022, rakendatakse alates 01.07.2022

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks Mustvee vallas.

  (2) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse:
  1) Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm, mis on 18 m2 üldpinda iga perekonna liikme ja lisaks 15 m2 perekonna kohta;
  2) üksinda elavate pensionäride, puuduva ja osalise töövõimega inimeste eluruumi normpinnaks on kuni 51 m2;
  3) eluruumi üldpind, kui tubade arv on võrdne selles eluruumis alaliselt elavate inimeste arvuga.

§ 2.   Eluruumi alaliste kulude piirmäärad

  (1) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud järgmiste piirmäärade ulatuses:
  1) üüritasu kuni 10 eurot normpinna 1 m2 kohta kuus ja mida võetakse arvesse eluaseme soetamiseks võetud laenu tagasimaksel (koos intressi ja kohustusliku eluasemekindlustuse maksega);
[RT IV, 01.07.2022, 13 - jõust. 04.07.2022, rakendatakse alates 01.07.2022]
  2) korterelamu haldamise kulu, sh remondiga seotud kulu kuni 3 eurot eluruumi normpinna 1 m2 kohta;
  3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 3 eurot eluruumi normpinna 1 m2 kohta;
  4) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus tsentraalse soojusvarustusega eluruumides kuni 7 eurot eluruumi köetava normpinna 1 m2 kohta kuus;
[RT IV, 02.02.2022, 7 - jõust. 05.02.2022, rakendatakse alates 01.02.2022]
  5) kütuse maksumus individuaalmajades ja tsentraalkütteta eluruumides, kus on olemas ahi, väikekatel või pliit soojamüüriga, kuni 800 eurot kütteperioodil. Kütuse ostmisel arvestatakse toimetulekuarvestuse sisse kuludokumendid, mis on ostetud taotluse esitamise eelsel või taotluse esitamise kalendrikuul;
[RT IV, 02.02.2022, 7 - jõust. 05.02.2022, rakendatakse alates 01.02.2022]
  6) elektrikütte maksumus kuni 7 eurot eluruumi köetava normpinna 1 m2 kohta kuus;
[RT IV, 02.02.2022, 7 - jõust. 05.02.2022, rakendatakse alates 01.02.2022]
  7) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus kuni 20 eurot inimese kohta kuus. Kuivkäimlate, septikute ja kogumismahutite tühjendamise puhul kompenseeritakse kulu kuni 60 eurot perekonna kohta kvartalis;
[RT IV, 02.02.2022, 7 - jõust. 05.02.2022, rakendatakse alates 01.02.2022]
  8) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse tarbimisega seotud kulu kuni 20 eurot ühe elaniku kohta kuus;
  9) elektrienergia tarbimisega seotud kulu kuni 70 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 40 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
[RT IV, 02.02.2022, 7 - jõust. 05.02.2022, rakendatakse alates 01.02.2022]
  10) tarbitud majapidamisgaasi ühe ballooni maksumus perekonna kohta 2 kalendrikuu jooksul;
  11) maamaksukulud, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind, kuni 1 eurot 1 m2 kohta kuus;
  12) hoonekindlustuse kulu kuni 1 eurot 1 m2 kohta kuus;
  13) olmejäätmete veo kulud kuni 10 eurot ühe elaniku kohta kuus.

  (2) Toimetulekutoetuse määramisel on õigus võtta arvesse kulutusi ühe toimetulekupiiri ulatuses kalendriaasta jooksul, kui isik või perekond on eelnenud kuuel kuul olnud toimetulekutoetuse saaja ja kulutuste tegemise vajadus on vältimatu või tuleneb õigusaktist või on tingitud ohust inimese tervisele või elule.

  (3) Eluruumi alaliste kulude arvestamine toimub teenuse osutaja või kauba müüja poolt väljastatud arvete ja maksekviitungite alusel.

  (4) Eluruumi alaliste kulude tasumisel varem tekkinud võlgnevust ei arvestata toimetulekutoetuse määramisel jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluruumi alaliste kulude hulka ja see ei kuulu katmisele toimetulekutoetuse vahenditest.

§ 3.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json