Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Türi valla kohalike teede ja tänavate teehoiukava aastateks 2021-2024 ning Türi valla teehoiukava investeeringute kava aastateks 2021-2024 kinnitamine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Türi valla kohalike teede ja tänavate teehoiukava aastateks 2021-2024 ning Türi valla teehoiukava investeeringute kava aastateks 2021-2024 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Türi Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:06.02.2021
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2024
  Avaldamismärge:RT IV, 03.02.2021, 16

  Türi valla kohalike teede ja tänavate teehoiukava aastateks 2021-2024 ning Türi valla teehoiukava investeeringute kava aastateks 2021-2024 kinnitamine

  Vastu võetud 28.01.2021 nr 1

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 37 lõike 3 punkti 2 alusel.

  § 1.   Kinnitada Türi valla tegevusvaldkondliku arengukavana Türi valla teede ja tänavate teehoiukava aastateks 2021-2024 vastavalt määruse lisale 1 ning Türi valla teehoiukava investeeringute kava aastateks 2021-2024 vastavalt määruse lisale 2.

  § 2.   Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 2016 määruse nr 152 “Käru valla, Türi valla ja Väätsa valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine“ alusel moodustus haldusreformi tulemusel Käru valla, Türi valla ja Väätsa valla ühinemisel uus omavalitsusüksus Türi vald, kes Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 92 lõike 2 alusel on ühinenud omavalitsusüksuste õigusjärglane.

    Arvestades eelmärgitut ning haldusreformi seaduse § 16 lõiget 1 ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lõiget 41, tunnistada kehtetuks Väätsa Vallavolikogu 20. oktoobri 2017 määrus nr 5 „Väätsa valla teehoiukava aastateks 2017-2021“ (RT IV, 24.10.2017, 39).

  Andrus Eensoo
  volikogu esimees

  Lisa 1 Türi valla teede ja tänavate teehoiukava aastateks 2021-2024

  Lisa 2 Türi valla teehoiukava investeeringute kava aastateks 2021-2024

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json