Teksti suurus:

Viljandi Vallavolikogu 28.10.2020 määruse nr 121 „Viljandi Vallavolikogu liikmele, alatise komisjoni esimehele ja komisjoni liikmele tasu maksmise kord“ muutmine

Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.02.2021
Avaldamismärge:RT IV, 03.02.2021, 17

Viljandi Vallavolikogu 28.10.2020 määruse nr 121 „Viljandi Vallavolikogu liikmele, alatise komisjoni esimehele ja komisjoni liikmele tasu maksmise kord“ muutmine

Vastu võetud 27.01.2021 nr 137

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lg 3 ja § 22 lg 1 p 22 alusel.

§ 1.   Muuta Viljandi Vallavolikogu 28.10.2020 määrust nr 121 „Viljandi Vallavolikogu liikmele, alatise komisjoni esimehele ja komisjoni liikmele tasu maksmise kord“ tunnistades kehtetuks § 3 lõike 4.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.10.2020.

Kaupo Kase
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json