Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Hüvituse, töötasu ja tasu määramine

Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.02.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.02.2023, 11

Hüvituse, töötasu ja tasu määramine

Vastu võetud 18.11.2021 nr 1
RT IV, 20.11.2021, 12
jõustumine 23.11.2021

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.04.2022RT IV, 14.04.2022, 617.04.2022
22.09.2022RT IV, 01.10.2022, 904.10.2022
26.01.2023RT IV, 03.02.2023, 606.02.2023

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punktide 19, 21 ja 22 alusel.

§ 1.   Põhja-Sakala Vallavolikogu esimehe hüvitus

  (1) Vallavolikogu esimehe hüvitus on 30% vallavanema töötasust.
[RT IV, 03.02.2023, 6 - jõust. 06.02.2023]

  (2) Vallavolikogu esimehele hüvitatakse isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulud vallavalitsuse poolt kehtestatud tariifide alusel, kuid mitte rohkem kui 335 eurot ühes kalendrikuus tehtud sõitude eest. Kui vallavolikogu esimees kasutab ametiülesannete täitmisel tasulist parkimisteenust, tasutakse parkimise eest tehtud kulu tasulise parkimisteenuse pakkuja esitatud arve alusel või hüvitatakse sularahas tehtud kulu tõendava dokumendi alusel.

§ 2.   Põhja-Sakala Vallavolikogu aseesimehe hüvitus
[Kehtetu - RT IV, 14.04.2022, 6 - jõust. 17.04.2022]

§ 3.   Põhja-Sakala vallavanema töötasu

  Vallavanema töötasu on 3800 eurot kuus.

§ 4.   Põhja-Sakala abivallavanema töötasu

  Abivallavanema töötasu on 3000 eurot kuus.
[RT IV, 01.10.2022, 9 - jõust. 04.10.2022]

§ 5.   Põhja-Sakala Vallavolikogu liikme tasu

  (1) Vallavolikogu liikme tasu vallavolikogu tööst osavõtu eest on 20 eurot istung.
[RT IV, 03.02.2023, 6 - jõust. 06.02.2023]

  (2) Paragrahvi lõiget 1 ei rakendata vallavolikogu esimehele.
[RT IV, 14.04.2022, 6 - jõust. 17.04.2022]

§ 6.   Põhja-Sakala Vallavolikogu alatise komisjoni esimehe ja liikme tasu

  (1) Vallavolikogu alatise komisjoni esimehe tasu komisjoni tööst osavõtu eest on 35 eurot koosolek.
[RT IV, 03.02.2023, 6 - jõust. 06.02.2023]

  (2) Vallavolikogu alatise komisjoni liikme tasu komisjoni tööst osavõtu eest on 20 eurot koosolek.
[RT IV, 03.02.2023, 6 - jõust. 06.02.2023]

  (3) Paragrahvi lõikeid 1 ja 2 ei rakendata vallavolikogu esimehele.
[RT IV, 14.04.2022, 6 - jõust. 17.04.2022]

§ 7.   Põhja-Sakala Vallavalitsuse liikme tasu

  (1) Vallavalitsuse liikme tasu vallavalitsuse tööst osavõtu eest on 40 eurot istung.

  (2) Paragrahvi lõiget 1 ei rakendata vallavanemale ja palgalisele vallavalitsuse liikmele.

§ 8.   Põhja-Sakala Vallavalitsuse alatise komisjoni esimehe ja liikme tasu

  (1) Vallavalitsuse alatise komisjoni esimehe tasu komisjoni tööst osavõtu eest on 70 eurot koosolek.

  (2) Vallavalitsuse alatiste komisjoni liikme tasu komisjoni tööst osavõtu eest on 40 eurot koosolek.

  (3) Paragrahvi lõikeid 1 ja 2 ei rakendata vallavanemale ja palgalisele vallavalitsuse liikmele.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmetele ning komisjonide esimeestele ja liikmetele makstakse tasu välja üks kord kvartalis.

  (2) Tasu arvestamiseks esitavad raamatupidamisele aruande vallasekretäri abi vallavolikogu liikmete ning komisjonide esimehe aruande alusel komisjonide liikmete ning vallasekretär vallavalitsuse liikmete töös osaluse kohta.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist, kuid seda rakendatakse tagasiulatuvalt volituste jõustumise päevast.

§ 10.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json