Teksti suurus:

Pühalepa Vallavolikogu 25.10.2011 määruse nr 32 „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkondade ja valla vee-ettevõtja määramine“ muutmine

Väljaandja:Pühalepa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.03.2015
Avaldamismärge:RT IV, 03.03.2015, 14

Pühalepa Vallavolikogu 25.10.2011 määruse nr 32 „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkondade ja valla vee-ettevõtja määramine“ muutmine

Vastu võetud 25.02.2015 nr 5

Määrus kehtestatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 7 alusel

§ 1.   Pühalepa Vallavolikogu 25.10.2011 määruses nr 32 "Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkondade ja valla vee-ettevõtja määramine" tehakse järgmine muudatus:

  1) määrust täiendatakse §-ga 21 järgmises sõnastuses: „§ 21. Vee-ettevõtja on määratud tähtajatult“.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Toomas Remmelkoor
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json