Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Hiiu valla 2015. aasta eelarve

Väljaandja:Hiiu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.03.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT IV, 03.03.2015, 39

Hiiu valla 2015. aasta eelarve

Vastu võetud 19.02.2015 nr 38

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lg 2 ning Kõrgessaare Vallavolikogu 18.10.2013 määrusega nr 78 ja Kärdla Linnavolikogu 19.09.2013 määrusega nr 50 kehtestatud „Hiiu valla põhimäärus“ § 25 alusel.

§ 1.   Hiiu valla 2015.aasta eelarve kinnitamine

  Kinnitada Hiiu valla 2015.aasta eelarve:
  1) koondeelarve vastavalt lisale 1;
  2) eelarve meetmete lõikes vastavalt lisale 2.

§ 2.   Tegevusprojektide kaasfinantseerimine

  Tegevusprojektide kaasfinantseerimise suuruseks omafinantseerimise fondist on 15% projekti maksumusest, kuid mitte rohkem kui 320 eurot.

§ 3.   Rakendussäte

  Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2015.

Jaanus Valk
Vallavolikogu esimees

Lisa Lisa1 Koondeelarve eelarveosade lõikes

Lisa Lisa 2 Eelarve meetmete lõike

/otsingu_soovitused.json