SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Kuusalu valla sotsiaalvaldkonna arengukava 2014-2020 kinnitamine

Kuusalu valla sotsiaalvaldkonna arengukava 2014-2020 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:06.03.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
  Avaldamismärge:RT IV, 03.03.2015, 54

  Kuusalu valla sotsiaalvaldkonna arengukava 2014-2020 kinnitamine

  Vastu võetud 25.02.2015 nr 5

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37, sotsiaalhoolekande seaduse § 8 lg 1, Kuusalu valla põhimääruse § 85 ning arengukavade algatamise, koostamise, muutmise ja avalikustamise korra alusel.

  § 1.   Kinnitada Kuusalu valla sotsiaalvaldkonna arengukava 2014-2020 vastavalt lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Enn Kirsman
  volikogu esimees

  Lisa Kuusalu valla sotsiaalvaldkonna arengukava 2014-2020

  /otsingu_soovitused.json