ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

Väljaandja:Mõisaküla Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.03.2018
Avaldamismärge:RT IV, 03.03.2016, 55

Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

Vastu võetud 18.02.2016 nr 5

Määrus kehtestatakse ”Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 5 ja ”Sotsiaalhoolekande seaduse” § 132 lõike 6 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Määrusega kehtestatakse toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärad Mõisaküla linnas.

§ 2.   Toimetulekutoetuse arvestamise alused

  Toimetulekutoetuse määramisel võetakse eluruumi kulude arvestamise aluseks järgmised normid:
  1) üksi elava isiku või perekonna kasutuses olev eluruum normpinna ulatuses, milleks on 18 m² pereliikme kohta ja täiendavalt 15 m² pere kohta;
  2) kui tubade arv eluruumis võrdub seal alaliselt elavate elanike arvuga, võetakse aluseks üldpind;
  3) kahetoalises ja suuremas korteris üksi elaval isikul võetakse arvestuse aluseks 51 m².

§ 3.   Eluasemekulude piirmäärad

  (1) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse dokumentaalselt tõestatud eluasemekulude piirmäärad järgmiselt:
  1) tegelik korteriüür või hooldustasu (haldustasu ja remondifond) kuni 0,80 eurot normpinna 1m² kohta kuus;
  2) kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus ahiküttega (olenemata kütuse liigist) ja elektriküttega eluruumis kuni 5 euro normpinna m² kohta kuus;
  3) kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kaugküttega eluruumis kütte eest kuni 2,50 eurot normpinna m² kohta kuus;
  4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse maksumus kuni 7 eurot ühe pereliikme kohta kuus, igale järgnevale pereliikmele lisandub 4 eurot kuus;
  5) tarbitud elektrienergia maksumus kuni 35 eurot ühe pereliikme kohta kuus, igale järgnevale pereliikmele lisandub 10 eurot kuus;
  6) tarbitud majapidamisgaasi maksumus kuni 17 eurot ühe pereliikme kohta kuus, igale järgnevale pereliikmele lisandub 0,50 eurot kuus;
  7) maamaksukulud kuni 0,20 eurot kolmekordse elamualuse maa m² kohta;
  8) hoonekindlustuse kulud kuni 0,10 eurot m² normpinna kohta kuus;
  9) olmejäätmete veotasu kuni 2,50 eurot ühe pereliikme kohta kuus ja kuni 0,50 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  10) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse 0,80 eurot normpinna 1m² kohta kuus.

  (2) Eluasemekulude tasumisel varem tekkinud võlgnevust ei arvata toimetulekutoetuse määramisel jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluruumi alaliste kulude hulka ja see ei kuulu katmisele toimetulekutoetuse vahendite arvelt.

§ 4.   Määruse rakendamine ja jõustumine

  (1) Tunnistada kehtetuks Mõisaküla Linnavolikogu 18. mai 2015 määrus nr 8 “Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel”.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Jorma Õigus
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json