ElamumajandusSoojamajandus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Väike-Maarja valla soojusmajanduse arengukavade 2016-2026 kinnitamine

Väike-Maarja valla soojusmajanduse arengukavade 2016-2026 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2026
Avaldamismärge:RT IV, 03.03.2016, 91

Väike-Maarja valla soojusmajanduse arengukavade 2016-2026 kinnitamine

Vastu võetud 25.02.2016 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ja § 37 lõike 3 punkti 2 alusel.

§ 1.   Väike-Maarja valla soojusmajanduse arengukavade kinnitamine

  (1) Kinnitada Triigi küla kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava 2016-2026 vastavalt käesoleva määruse lisale 1.

  (2) Kinnitada Vao küla kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava 2016-2026 vastavalt käesoleva määruse lisale 2.

  (3) Kinnitada Väike-Maarja aleviku kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava 2016-2026 vastavalt käesoleva määruse lisale 3.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ene Preem
volikogu esimees

Lisa 1 Triigi küla kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava 2016-2026

Lisa 2 Vao küla kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava 2016-2026

Lisa 3 Väike-Maarja aleviku kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava 2016-2026

/otsingu_soovitused.json