Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Lastekaitseseaduses sätestatud küsimuste lahendamise delegeerimine

Lastekaitseseaduses sätestatud küsimuste lahendamise delegeerimine - sisukord
Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 03.03.2016, 93

Lastekaitseseaduses sätestatud küsimuste lahendamise delegeerimine

Vastu võetud 25.02.2016 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.  Küsimuste lahendamise delegeerimine

  Delegeerida lastekaitseseaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimuste lahendamine Väike-Maarja Vallavalitsusele.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ene Preem
volikogu esimees