HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Tootsi Lasteaed-Põhikooli arengukava aastateks 2017 – 2020 vastuvõtmine

Tootsi Lasteaed-Põhikooli arengukava aastateks 2017 – 2020 vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Tootsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.03.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 03.03.2017, 3

Tootsi Lasteaed-Põhikooli arengukava aastateks 2017 – 2020 vastuvõtmine

Vastu võetud 16.02.2017 nr 3

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ lõike 3 alusel.

§ 1.  Arengukava


Tootsi Lasteaed-Põhikooli arengukava aastateks 2017 – 2020 võetakse vastu lisatud kujul.

§ 2.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Tootsi Vallavolikogu 23.03.2016 määrus nr. 7 „Tootsi Lasteaed-Põhikooli lasteaia arengukava aastateks 2016-2018 vastuvõtmine“

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jüri Mets
volikogu esimees

Lisa Tootsi Lasteaed-Põhikooli arengukava aastateks 2017-2020