Teksti suurus:

Harku Vallavolikogu 28. juuni 2012 määruse nr 9 “Harku valla sporditegevuse ja huvihariduse toetamise kord“ muutmine

Väljaandja:Harku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.03.2017
Avaldamismärge:RT IV, 03.03.2017, 41

Harku Vallavolikogu 28. juuni 2012 määruse nr 9 “Harku valla sporditegevuse ja huvihariduse toetamise kord“ muutmine

Vastu võetud 23.02.2017 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Harku Vallavolikogu 28. juuni 2012 määruse nr 9 “Harku valla sporditegevuse ja huvihariduse toetamise kord“ ( edaspidi määrus ) muudetakse järgmiselt:

  (1) määruse § 1 lõige 2 sõnastatakse:

„(2) Määruse eesmärk on toetada ühesugustel alustel 7-19 aastaste noorte (edaspidi harrastajad), kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel asub Harku vallas, huvi- ja sporditegevust.“

  (2) määruse § 1 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Käesolevat korda ei rakendata munitsipaalomandis olevate huvikoolide suhtes. Nende rahastamine toimub omavalitsuste vahelisel kokkuleppel, mille allkirjastab vallavanem.“

  (3) määruse § 3 lõige 1 sõnastatakse:

„(1) Toetuse määra ühe harrastaja kohta kuus kehtestab vallavalitsus.“

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Anne-Ly Gross-Mitt
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json