Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Viljandi valla 2017. aasta eelarve vastuvõtmine

Viljandi valla 2017. aasta eelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:06.03.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 03.03.2017, 62

  Viljandi valla 2017. aasta eelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 22.02.2017 nr 138

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, § 38 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5, § 22 ja § 23 ning Viljandi Vallavolikogu 28.01.2015 määruse 63 „Viljandi valla finantsjuhtimise kord“ § 5 lõigete 1-7, § 6 ja § 7 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Viljandi valla 2017. aasta eelarve kogumahuga 13 338 290 (kolmteist miljonit kolmsada kolmkümmend kaheksa tuhat kakssada üheksakümmend) eurot vastavalt lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist ja rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01. jaanuarist 2017.

  Hellar Mutle
  vallavolikogu esimees

  Lisa Viljandi valla 2017. aasta eelarve

  /otsingu_soovitused.json