Teksti suurus:

Saue Vallavolikogu 21. detsembri 2017. aasta määruse nr 22 „Sotsiaaltoetuste ja toetuste piirmäärade ja ühekordselt makstavate toetuste suuruse kehtestamine“ muutmine

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.03.2018
Avaldamismärge:RT IV, 03.03.2018, 3

Saue Vallavolikogu 21. detsembri 2017. aasta määruse nr 22 „Sotsiaaltoetuste ja toetuste piirmäärade ja ühekordselt makstavate toetuste suuruse kehtestamine“ muutmine

Vastu võetud 22.02.2018 nr 15
rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkt 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Saue Vallavolikogu 21. detsembri 2017. aasta määruse nr 22 „Sotsiaaltoetuste ja toetuste piirmäärade ja ühekordselt makstavate toetuste suuruse kehtestamine“ paragrahv 1 punkti 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„6) tugitoetus 45 eurot aastas;“.

§ 2.   Määruse rakendamine

  (1) Määrus rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2018.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Valdis Toomast
vallavolikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json