ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.10.2022, 16

Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

Vastu võetud 15.02.2018 nr 11
RT IV, 03.03.2018, 62
jõustumine 06.03.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.12.2021RT IV, 15.12.2021, 218.12.2021
13.10.2022RT IV, 21.10.2022, 801.11.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 6 lõike 1 ja sotsiaalhoolekande seaduse paragrahvi 133 lõige 6 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala ja üldalused

  (1) Määrusega kehtestatakse toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärad Lääneranna vallas õiguslikul alusel kasutatavates eluruumides.

  (2) Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude mahaarvamisel võetakse aluseks:
  1) eluruumi tegelikud kulud, kuid mitte üle Lääneranna Vallavolikogu poolt käesoleva määruse paragrahvis 2 kehtestatud piirmäära;
  2) Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm, mis on 18 m2 üldpinda iga eluruumis alaliselt elava pereliikme kohta, millele lisandub 15 m2 pere kohta või eluruumi üldpind, kui tubade arv eluruumis võrdub seal alaliselt elavate elanike arvuga ja eluruumi üldpind on sotsiaalselt põhjendatud normist suurem.

  (3) Eluruumis üksinda elava pensionäri ning osalise või puuduva töövõimega inimese puhul võib toimetulekutoetuse määramisel arvestada normpinnaks kuni 51 m2 eluruumi üldpinnast.

§ 2.   Toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavad eluasemekulude piirmäärad

  Toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavad jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulude piirmäärad on järgmised:
  1) üür - kuni 3 eurot ühe ruutmeetri kohta ühes kuus;
  2) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu - kuni 5 eurot ühe ruutmeetri kohta ühes kuus;
[RT IV, 21.10.2022, 8 - jõust. 01.11.2022]
  3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse - kuni 5 eurot ühe ruutmeetri kohta ühes kuus;
  4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus - kuni 3 m3 vett ja kuni 3 m3 reovett iga perekonna liikme kohta ühes kuus;
  5) soojaveevarustuseks ja kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumuse - kuni 10 eurot ühe ruutmeetri kohta ühes kuus;
[RT IV, 21.10.2022, 8 - jõust. 01.11.2022]
  6) elektrienergia tarbimisega seotud kulu - kuni 100 eurot perekonna esimese ja kuni 70 eurot iga järgneva perekonna liikme kohta ühes kuus;
[RT IV, 21.10.2022, 8 - jõust. 01.11.2022]
  7) majapidamisgaasi maksumus - 1 balloon (a`17 kg) kvartalis kuni 2-liikmelise perekonna ning kuni 6 ballooni (a`17 kg) aastas vähemalt 3-liikmelise perekonna kohta;
  8) maamaksukulu, mille arvestuse aluseks on kolmekordne elamualune pind - 0,02 eurot ühe ruutmeetri kohta;
  9) hoonekindlustuse kulude puhul võetakse arvesse hoonekindlustuse tegelikud kulud, mis on arvestatud kasutatavale eluruumile, kuid mitte rohkem kui 0,25 eurot eluruumi normpinna ühe ruutmeetri kohta ühes kuus;
  10) tegelik olmejäätmete vedu ühes kuus;
[RT IV, 21.10.2022, 8 - jõust. 01.11.2022]
  11) kuni ühe toimetulekupiiri ulatuses kalendriaasta jooksul muud ühekordsed eluasemekulud üksi elavale isikule või perekonnale, kellele on toimetulekutoetuse arvestamisele vahetult eelnenud kuuel kuul määratud toimetulekutoetus, mille tegemise vajadus on vältimatu ja tuleneb õigusaktist või on tingitud ohust inimese tervisele või elule.
[RT IV, 15.12.2021, 2 - jõust. 18.12.2021]

§ 3.   Määruse rakendamine

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub 01. märtsil 2018.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json