ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 03.03.2018, 62

Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

Vastu võetud 15.02.2018 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 6 lõike 1 ja sotsiaalhoolekande seaduse paragrahvi 133 lõige 6 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala ja üldalused

  (1) Määrusega kehtestatakse toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärad Lääneranna vallas õiguslikul alusel kasutatavates eluruumides.

  (2) Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude mahaarvamisel võetakse aluseks:
  1) eluruumi tegelikud kulud, kuid mitte üle Lääneranna Vallavolikogu poolt käesoleva määruse paragrahvis 2 kehtestatud piirmäära;
  2) Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm, mis on 18 m2 üldpinda iga eluruumis alaliselt elava pereliikme kohta, millele lisandub 15 m2 pere kohta või eluruumi üldpind, kui tubade arv eluruumis võrdub seal alaliselt elavate elanike arvuga ja eluruumi üldpind on sotsiaalselt põhjendatud normist suurem.

  (3) Eluruumis üksinda elava pensionäri ning osalise või puuduva töövõimega inimese puhul võib toimetulekutoetuse määramisel arvestada normpinnaks kuni 51 m2 eluruumi üldpinnast.

§ 2.   Toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavad eluasemekulude piirmäärad

  Toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavad jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulude piirmäärad on järgmised:
  1) üür - kuni 3 eurot ühe ruutmeetri kohta;
  2) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu - kuni 3 eurot ühe ruutmeetri kohta;
  3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse - kuni 5 eurot ühe ruutmeetri kohta;
  4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus - kuni 3 m3 vett ja kuni 3 m3 reovett iga perekonna liikme kohta;
  5) soojaveevarustuseks ja kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumuse - kuni 4 eurot ühe ruutmeetri kohta;
  6) elektrienergia tarbimisega seotud kulu - kuni 35 eurot perekonna esimese ja kuni 20 eurot iga järgneva perekonna liikme kohta;
  7) majapidamisgaasi maksumus - 1 balloon (a`17 kg) kvartalis kuni 2-liikmelise perekonna ning kuni 6 ballooni (a`17 kg) aastas vähemalt 3-liikmelise perekonna kohta;
  8) maamaksukulu, mille arvestuse aluseks on kolmekordne elamualune pind - 0,02 eurot ühe ruutmeetri kohta;
  9) hoonekindlustuse kulu - 0,25 eurot ühe ruutmeetri kohta;
  10) olmejäätmete veo tasu - kuni 7,00 eurot perekonna esimese ja kuni 5 eurot iga järgneva perekonna liikme kohta.

§ 3.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Lihula Vallavolikogu 14. mai 2015 määrus nr 6 „Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel“, Hanila Vallavolikogu 04. oktoobri 2015 määrus nr 35 „Hanila vallas toimetulekutoetuse määramisel eluasemekulude piirmäärade kehtestamine”, Koonga Vallavolikogu 19. mai 2016 määrus nr 15 „Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärad” ja Varbla Vallavolikogu 26. augusti 2015 määrus nr 14 „Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel”.

  (2) Määrus jõustub 01. märtsil 2018.

Arno Peksar
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json