Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kanepi valla 2018. aasta eelarve

Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 03.03.2018, 114

Kanepi valla 2018. aasta eelarve

Vastu võetud 20.02.2018 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 ja Kanepi valla põhimääruse § 32 lõike 9 alusel.

§ 1.   Eelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Kanepi valla 2018.aasta eelarve vastavalt lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kaido Kõiv
Volikogu esimees

Lisa Kanepi valla 2018. aasta eelarve

/otsingu_soovitused.json