Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Tartu valla 2018. aasta eelarve

Tartu valla 2018. aasta eelarve - sisukord
  Väljaandja:Tartu Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:06.03.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 03.03.2018, 118

  Tartu valla 2018. aasta eelarve

  Vastu võetud 22.02.2018 nr 7

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel ning kooskõlas Tartu valla põhimääruse §- ga 38

  § 1.  Võtta vastu Tartu valla 2018. aasta eelarve vastavalt lisale.

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja rakendatakse 2018. aasta 1. jaanuarist.

  Üllar Loks
  volikogu esimees

  Lisa Tartu valla 2018.aasta eelarve