Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kadrina valla 2018. aasta eelarve vastuvõtmine

Kadrina valla 2018. aasta eelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Kadrina Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:06.03.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 03.03.2018, 119

  Kadrina valla 2018. aasta eelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 28.02.2018 nr 11

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

  § 1.  Võtta vastu Kadrina valla 2018. aasta eelarve vastavalt lisale.

  § 2.  Määrus avaldatakse Kadrina valla veebilehel.

  § 3.  Määrust rakendatakse alates 01. jaanuarist 2018.

  § 4.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Madis Viise
  Vallavolikogu esimees

  Lisa Eelarve