Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Võru valla 2018. aasta eelarve vastuvõtmine

Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 03.03.2018, 121

Võru valla 2018. aasta eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 21.02.2018 nr 22
Rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2018. a.

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 ja Võru Vallavolikogu 18.04.2012. a määruse nr 48 „Võru valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord“ § 7 lõike 9 alusel.

§ 1.   Valla eelarve tulud, kulud ja finantseerimistehingud

  Kinnitada Võru valla 2018. aasta eelarve kogumahus 15 036 380 eurot vastavalt käesoleva määruse lisale, s.h:
  1) põhitegevuse tulud summas 14 451 250 eurot (Lisa 1);
  2) põhitegevuse kulud summas 14 123 722 eurot (Lisa 2);
  3) investeerimistegevus summas 540 378 eurot (Lisa 3);
  4) finantseerimistegevus summas 372 280 eurot (Lisa 4);
  5) likviidsete varade muutus summas 585 130 eurot (Lisa 5).

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2018. a.

Aare Hollo
volikogu esimees

Lisa 1. Tulud

Lisa 2. Kulud

Lisa 3. Investeerimistegevus

Lisa 4. Finantseerimistegevus

Lisa 5. Likviidsete varade muutus

/otsingu_soovitused.json