Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Väike-Maarja valla 2020. aasta eelarve vastuvõtmine

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 03.03.2020, 36

Väike-Maarja valla 2020. aasta eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 27.02.2020 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

§ 1.   Eelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Väike-Maarja valla 2020. aasta eelarve põhitegevuse tulud summas 9 823 678 eurot, põhitegevuse kulud summas 9 750 760 eurot, investeerimistegevus summas -1 346 698 eurot, finantseerimistegevus summas 799 485 eurot vastavalt lisadele 1 ja 2.

§ 2.   Vallavalitsusele volituse andmine

  (1) Lubada vallavalitsusel võtta kasutusse ja lisada eelarvesse riigieelarvest ja muudelt rahastajatelt eelarveaasta jooksul täiendavalt eraldatud sihtotstarbelised laekumised ja teha nendele vastavad kulud vallavalitsuse korralduse alusel.

  (2) Lubada vallavalitsusel võtta 2020. aasta investeeringute finantseerimiseks laenu kuni 1,1 miljonit eurot.

§ 3.   Määruse jõustumine

  (1) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2020.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Hans Kruusamägi
volikogu esimees

Lisa 1 Väike-Maarja valla 2020. aasta eelarve

Lisa 2 Väike-Maarja valla 2020. aasta eelarve seletuskiri

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json