Teksti suurus:

Hiiumaa Vallavolikogu 21.11.2019 määruse nr 86 „Hiiumaa valla koolieelses lasteasutuses lapsevanema poolt kaetava osalustasu kehtestamine“ muutmine

Väljaandja:Hiiumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.03.2021
Avaldamismärge:RT IV, 03.03.2021, 6

Hiiumaa Vallavolikogu 21.11.2019 määruse nr 86 „Hiiumaa valla koolieelses lasteasutuses lapsevanema poolt kaetava osalustasu kehtestamine“ muutmine

Vastu võetud 18.02.2021 nr 115

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 4 alusel.

§ 1.   Hiiumaa Vallavolikogu 21.11.2019 määruses nr 86 "Hiiumaa valla koolieelses lasteasutuses lapsevanema poolt kaetava osalustasu kehtestamine" tehakse järgmised muudatused:

  1) paragrahvi 8 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) 2021. aastal ei rakendata paragrahvi 3 lõikes 3 nimetatud ühe kuu nõuet ning taotluse esitamise korda.“.

Aivar Viidik
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json