ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Võru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2021-2033 kinnitamine

Võru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2021-2033 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.03.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2033
Avaldamismärge:RT IV, 03.03.2021, 49

Võru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2021-2033 kinnitamine

Vastu võetud 17.02.2021 nr 104

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lõike 3 punkti 2 ja ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse § 4 lõigete 1 ja 2 alusel.

§ 1.   Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine

  Kinnitada Võru valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2021-2033 vastavalt käesoleva määruse lisadele.

§ 2.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Võru Vallavolikogu 12.02.2020 määrus nr 84 "Võru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2020-2032 kinnitamine".

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Georg Ruuda
vallavolikogu esimees

Lisa 1 Võru valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava 2021-2033

Lisa 1.1-1.2 Võru valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava 2021-2033 skeemidega ja ja joogivee kontrollikavadega saab tutvuda Võru valla veebilehel

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json